tisdag, februari 16, 2010

Vänstern har fel om vårdvalet!

Nu kommer allt flera rapporter som visar på hur väl vårdvalet fungerar och att det leder till positiva effekter för medborgarna. I dagens DN redovisar företrädare för logopederna att den kö som tidigare fanns till besök och behandling av logoped i Stockholm är nu borta tack vare införandet av vårdval. I en annan artikel i DN redovisas hur gråstarrs operationerna nu räcker till och patienter med behov får den behandling man ska ha i rätt tid! Båda exemplen är hämtade från Stockholm, som tidigare haft en förlamande kösituation till en stor del av vardagsvården, men som nu kraftig har förändrats. Dessutom har man fått in nya vårdgivare som löser uppgiften annorlunda och ibland mer andra möjligheter för patienterna.

Om man nu ser till den kritik som finns från vänsterhåll i Stockholm och runt om i landet mot vårdval som idé och det löfte de ställer ut om att etableringsfriheten ska rivas upp vid en vänster seger i valet så inser man att valet handlar om väldigt viktiga saker. Vänstern erbjuder en retur till  köerna och behandlingsbristen.

Men det handlar också om att de inte vill erkänna att det finns ett värde att inom ramen för den gemensamma finansieringen och prioriteringen av resurser finns ett stort värde av att tillåta fler att verka i vården eftersom det innebär både bättre tillgänglighet och fler idéer till utveckling av vården. Men det är klart - för att hänvisa till en diskussion jag haft tidigare på bloggen, det betyder att man bejakar privata initiativ och det tycker ju inte den samlade vänstern om varken här i landstinget eller i resten av landet.

Den som vill kan läsa mer om Stockholms perspektivet på Magnus Anderssons blogg.

2 kommentarer:

Peter Andersson sa...

Christer. Tar en liten "rundtur" till de engagerade alliansbloggare som idag har jublat över vårdvalet. Skrev en liten replik om detta nu på min blogg. Som framgår av detta finns det inte ett ord i logopedernas artikel som mildrar kritiken mot vårdval Stockholm i sin helhet..vilket jag ganska ingående beskriver.

önskar en god natt :-)

Peter

Christer Jonsson sa...

Hej Peter, nej jag tog inte någon liten tur till Alliansbloggarna, jag kan läsa själv.... DN artiklarna talar sitt tydliga språk vårdvalslösningen innebär en alltmer köfri vård! De lösningar vänstern förordat och förordar innebär retur till kövården. Så är det, erfarenheten visar att allt går inte att lösa inom landstings drivna verksamheter, alternativ och konkurrens ör bra, men framförallt ökat inflytande för patienten driver fram positiva lösningar - det är vårdvalets styrka och det visar de olika artiklarna i DN igår.