lördag, februari 27, 2010

Beroende enhet en modell från Jämtland

I dagarna har jag varit i Östersund och fick då bl a vara med om ett intressant studiebesök på psykiatrin i Östersund. En av de presentationer vi då fick lyssna till handlade om att man nu ska skapa en ny gemensam beroendeenhet i Jämtland mellan kommuner och landsting. Den ska ha 10 platser och klara länets behov. I södra delen av Kalmar län startades en beroendeenhet för 1,5 år sedan som ett gemensamt projekt mellan kommuner och landsting, det är nu i gungning efter att flertalet kommuner sagt upp avtalet och det har uppstått ett slags svartepetterspel om hela verksamheten. Det är inte acceptabelt och det är nog så att Beroendeenheten i såda delen av vårt län är i minsta laget för att klara behoven. Här behöver nu visas ledarskap både från kommun och landsting och svarte - petter spelet avbrytas. Inspiration för en gemensam insats kan hämtas från Jämtland läs här- Kalmar län är inte på pallplats i allt!

Inga kommentarer: