onsdag, februari 03, 2010

Vad ska man lägga sig i.... som politiker? Psykiatri?

Den senaste tiden har det i media och av olika skäl diskuterats hur väl den psykiatriska vården i Kalmar län fungerar och särskilt i den södra delen. Bakgrunden är ju den att de senaste ca 9 månaderna har det kommit FYRA olika rapporter från helt olika håll som alla säger samma sak - det finns problem med hur den psykiatriska vården fungerar. Jag har det senaste året mött ett antal både patienter och anhörig som har synpunkter och som går i samma riktning.

När man läser de olika rapporter som presenterats så framträder en bild som förvisso visar att många medarbetare sliter och jobbar hårt för att skapa god vård och ofta lyckas. Men samtidigt visar rapporterna att det är en verksamhet som inte bedrivs systematiskt, inte bedrivs med god ordning och inte har en stabil riktning för utvecklingen. På denna samlade bild har jag och vi gemensamt från Allianspartierna reagerat och för någon vecka sedan presenterat ett antal förslag. De baseras i huvudsak på de rapporter som kommit fram. Var det då så att vi sköt från höften och lade oss i något vi inte bör eller kan??

Gemensamt för alla dessa underlag är att de baseras på den psykiatriska verksamhetens egna beskrivningar av sin verksamhet och hur man själv ser på den. Döm om min förvåning när jag igår kunde läsa ett brev från läkarkåren på psykiatriska kliniken här i söder där man hävdar att vi lägger oss i något vi inte begriper och som vi enligt dem inte har grund för... Jag konstaterar att när vi som förtroendevalda får underlag från verksamheten som beskriver brist på systematik och ordning och där revisionen överväger att säga att verksamheten bedrivs inte ändamålsenligt.... då är det vår skyldighet att lägga oss i och jag kan tydligt meddela den församlade läkarkåren att det kommer jag och fler med mig att göra för vi måste det både för patienternas och medborgarnas skull.

När jag sedan igår kväll hörde på regionala TV4 nyheter en av verksamhetsföreträdarna säga med anledning av socialstyrelsens mycket skarpa tillsynsrapport att det är bara administrativa problem och påverkar inte vården blev jag bekymrad. Det är att förminska och till viss del förneka problemen. Det kan liknas vid att Ekonomidirektören skulle meddela att revisionen har synpunkter på att bokföringen är inte i ordning, vi saknar verifikationer och underlag, men det gör inget för det är enbart ett administrativt problem.... och påverkar inte verksamheten. Ingens skulle nöja sig med det svaret. De flesta vet att om man inte har ordning, systematik och struktur då blir det ingen bra verksamhet och brist på rutiner och brist på att använda rutiner innebär att man får en sämre verksamhet - därför handlar inte detta om administrativa problem utan om hur verksamheten bedrivs!

Därför kommer jag att fortsätta att diskutera problemen!

Till sist vill jag tillägga - kommunerna har ett väldigt stort ansvar för att vi har problem med vård inom psykiatriområdet. Om alla kommuner tog ett fullvärdigt ansvar för bostäder och sysselsättning så skulle många må bättre, ha en bättre vardag och slippa att falla tillbaka i akuta tillstånd. Därför är det inte enbart landstingets verksamheter som kan skapa en bättre vård, det måste också våra 12 kommuner bidra till!

Inga kommentarer: