onsdag, februari 10, 2010

Kulturen fick för lite!

Idag på Barometerns debattsida (tyvärr inte på nätet) lyfter chefen för Kalmar konstmuseum frågan om vilket ansvar vi som politiker tar för kulturinstitutionerna i länet och han gör en poäng av det faktum att landstinget förra året beslöt att inte räkna upp anslaget i till institutionerna alls. Han har rätt, vi gjorde fel - tycker jag.

I samband med den akuta ekonomiska diskussionen förra året beslöt vi i politisk enighet i landstingsfullmäktige att inte göra löne- och kostnadsuppräkningar för de verksamheter som inte var landstingets kärnverksamhet, däremot får sjukvården full uppräkning. Men i detta beslut markerade vi ett perspektiv på kulturinstitutionerna som jag måste erkänna att jag är alltmer tveksam till - att de inte tillhör landstings kärnuppgifter.

Landstinget har i länet tre stora ansvarsområden, sjukvården, 50% av kollektivtrafiken samt kulturinsatser -  särskilt kulturinstitutionerna. Jag menar att vi tappade bort detta ansvar när vi tog beslutet förra året. Vi borde givit institutionerna uppräkning. Dessutom är det så att sambandet mellan kultur och hälsa blir alltmer uppenbart och eftersom vi vill vara ett föregångslandsting när det gäller hälsa så borde det också vägts in i vårt beslut. Ska landstinget och politiken bli trovärdig framöver så måste vi även i svåra tider vara beredda att stå upp för det vi säger i högtidstalen att kultur är viktigt för hälsan och att kulturen är en viktig del i landstingets verksamhet - det gjorde vi inte förra året och vi bör ta lärdom av detta!

Frågan är om vänstermajoriteten lärt sig något och är beredda ta rättning?

Inga kommentarer: