torsdag, februari 04, 2010

Om frihet - ett bra initiativ

Några av mina centerkollegor presenterade igår en skrift benämnd "Med frihet följer ära ". Det är 10 Centerpartister som utifrån ett liberalt frihetstänk skriver utifrån 10 olika begrepp. Min vän Anders W Jonsson skriver om Förnyelse och Annie Johansson skriver om Frihetsbegreppet som sådant, för att ta två exempel.

Jag har läst Anders W Jonssons inlägg och det är intressant och det är bra att han på ett utmanande sätt problematiserar utifrån Centersynpunkt avvägningen mellan individens frihet och möjlighet att fatta egna beslut och ha rättigheter och den klassiska Centerståndpunkten att kommunalt självstyre är AoO. Detta är ett område som vi som Centerpartister behöver debattera och diskutera. Men det finns en fråga som Anders undviker och det är frågan om staten och riksdagen alltid gör den bästa avvägningen i detta fallet för att tvinga igenom en likformighet i landet. Vi har olika politiska geografier i landet, kan inte det få speglas också i olika regionala beslut om avvägningen mellan gemensamma beslut och individens beslut, det är för mig ett möjligt federalistiskt tänk. Men då måste vi lära oss att leva med att det är tillåtet med mer olikheter och att dessa kan relateras till skiljda politiska kulturer och beslut utifrån människors val i allmänna val. Det betyder att regering och riksdag kan inte alltid springa på de mediala inspel som Stockholmspressen och intresseorganisationerna i Stockholm har utan modigt säga - det där är en fråga för lokala och regionala beslut, vill ni ändra på det får ni agera i politiska val! Det skulle stimulera den politiska demokratin och motverka det perspektiv som finns att riksdagen ska fixa med allt och ställa saker tillrätta.

Jag ser fram mot intressant diskussioner framöver!

2 kommentarer:

Anders W Jonsson sa...

Jag duckar inte från diskussionen utan gör ett klart ställningstagande. När det handlar om att flytta makten från kommun till individ på välfärdsområdet är jag för ett nationellt ställningstagande. På samma sätt som jag inte har något emot att de mänskliga rättigheterna regleras på FN nivå. Hur Hofors kommun planeras sin VA och sina villaområden ska staten inte lägga sig i men däremot att garantera de gamla i kommunen att ha makt över sina liv.
Jag ska signera Ditt ex av den mycket spännande debattantologin.

Christer Jonsson sa...

Tack för det, då kanske vi kan fortsätta diskusssionen. Du borde vara för mångfald och variation!