söndag, februari 14, 2010

Kampen hårdnar - storstäderna avgörande

De senaste dagarna har det kommit ett antal olika opinionsmätningar, SKOP och idag SIFO som redovisas i SvD och GP. De visar dels att kampen om regeringsmakten hårdnar, att moderaterna har gått stärkta ur debattveckan som var för ett tag sedan. För mitt eget parti är det fortsatt mellan 5-6%, vilket ju inte är något nytt sett till denna mandatperioden men inte tillfredsställande.

I GP finns en intressant redovisning om opinionsläget i storstäderna som visar något jag skrivit om tidigare nämligen att landet håller på att bli politiskt delat. GP visar att i Stockholm leder Alliansen med 16%, i Malmö leder Alliansen med 3,5% och i Göteborg med knappa 1%. Så om storstäderna skulle avgöra, just nu, så leder Allianspartierna stort. Nu är det ju inte så utan både de mellanstora städerna och de glesare delarna av landet ska räknas in och med den matematik som SIFO redovisar så måste röd-gröna blocket leda stort i många av dessa områden.
Här finns nu en utmaning för alla Allianspartierna, men detta är ju områden där Centerpartiet är starkt historiskt och här finns vår stora utmaning! Vi måste visa för landsbygdens och de mindre orternas människor att de är och har varit stora vinnare på Alliansregeringens politik och att den vision Centerpartiet har för utvecklingen av Sverige svarar mot det behov människor har på landsbygden.
För hela Sverige behöver en grön Alliansröst som slåss för jobb och företagande i hela Sverige, som vill skapa trygghet både genom bra välfärdsservice, men också genom att vi var och en får behålla mer av våra pengar, vilket ger egen trygghet! Vi har 7 månader på oss, hoppas vi kan klara det! Och jag är nästan lika trosviss som Magnus Andersson!

Inga kommentarer: