lördag, februari 06, 2010

Vad ska mat kosta?

Har just hört en väldigt inspirerande föreläsning av VD:n för Saltå Kvarn Johan Ununger som berättat hur han och Saltå ser på hur man kan driva ett företag, men också hur han ser mat. Saltå har också en egen blogg som man använder för att konversera med kunderna. Och han lyfte bl a en viktig poäng: Varför jagar vi hela tiden lägre pris på mat och vad blir konsekvensen av det?

Vi betalar relativt sett mindre för maten idag jämfört med vad vi tidigare gjort, ca 12% av våra hushållspengar går till mat. Men är det så att vi för detta får bra mat och skapar vi bra miljö genom våra köp? För det är nog så att priset säger inte allt om kvaliteten på maten, men det säger en hel del. Och om det är så så väljer vi som konsumenter att köpa allt sämre mat, som för att produceras har negativ klimat- och miljöpåverkan. Som politiker kan vi inte och ska vi inte styra konsumentens val, men vi har ett stort ansvar och möjlighet och det är inköpen till all kommunal verksamhet. Ställer vi som politiker tillräckligt bra krav och är vi beredda att tillskjuta de medel som behövs för att säkerställa bra kvalitet.

Det är nog så att våra matval avslöjar oss om vi är konsekventa och om ord och handling hänger ihop - är vi miljö och klimatansvariga eller ej. Så nästa gång du/jag går till affären, fundera på hur maten producerats och transporterats och om priset är rimligt. Det kan vara så att det är mer hållbart att handla lite mindre, men lite bättre mat för det kommer att bidra till att vi får en mer kvalitativ och hållbar matproduktion och sedan är det ju så att i någon mening är vi vad vi äter...;)

1 kommentar:

Mats sa...

Kloka ord Christer. Jag brukar ta upp mjöl som exempel. Mänga handlar mjöl som är 10% billigare men i slutändan går det åt 20 % mer vid baket då proteinhalten i mjölet är lägre. Där tjänar man på kvalitet.