måndag, februari 22, 2010

Stockholm har hamnat i sandlådan

I förra veckan beslutade Rikssjukvårdsnämnden att koncentrerar all hjärtsjukvård till Universitetssjukhusen i Lund och Göteborg. Beslutet fattades efter att ha återremitterats på föregående möte med nämnden. Skälet till att vi har en rikssjukvårdsnämnd är att det finns vissa typer av behandlingar som görs i så liten omfattning i Sverige att om dessa inte koncentreras till en eller två platser kommer man inte kunna få kvalitet i verksamheten. De doktorer som gör insatsen behöver möta ett rimligt antal patienter för att utveckla och underhålla sin skicklighet. Besluten i Rikssjukvårdsnämnden handlar därför ytterst om patientsäkerhet och patientkvalitet.

Men Karolinska Universitetssjukhuset och Landstinget i Stockholm har svårt att acceptera Rikssjukvårdsnämndens beslut. Och idag på SvD Brännpunkt deklarerar man ensidigt att man tänker inte följa nämndens beslut eftersom man hävdar att den som gjort utredningen är jävig. Detta skulle kunna vara något trovärdigt om det varit så att Stockholm accepterat tidigare beslut av nämnden men så¨är inte fallet. Vid de tidigare tillfällen när beslut fattats som går Stockholm emot, så har man också uttalat missnöje och reserverat sig - så också denna gång. Nej det här beteendet uppvisar inget annat än bypolitik - vi är störst därför ska vi ha rätt att behandla det vi vill, ingen annan ska tala om för oss var behandlingar ska ske. Med det sättet att resonera sätter man sin egen verksamhet före patientsäkerheten och patientkvaliteten och underminerar förutsättningar att skapa sammanhållen högspecialiserad vård. Det är ett beteende som Sverige inte har råd med!

7 kommentarer:

Anonym sa...

Så du tycker att KS, enligt deras analys, skulle bortse från den uppenbara jävighet utredningen och beslutet var behäftat med? Det är tydligt att det är du som hamnat i sandlådan och med dumstruten på som inte förstår att alla gör en analys av beslutet och att alla skulle agera om de såg oegentligheter. Konsekvenserna är för stora för att låta bli. Så stoppa in tummen i munnen igen så slipper det komma ut fler idiotier ur den.

Anonym sa...

Kanske bättre att kompetensen inom hjärtsjukvård förvägras de 40% av landets befolkning som bor inom Mälardalen för att provinsiella sjukhus ska få frottera sig med de stora gossarna i världen?
Kul, ska berätta för min mor att hon borde blivit förvägrad snabb och kompetent vård för att hon bor i Stockholm.

Anonym sa...

Men jorden roterar inte runt Stockholm och Lund och Göteborg har varit de två orter där man haft bäst kompetens för svåra hjärtproblem och också mest patienter. Tuff skit stockholmare, men vare sig Lund eller Göteborg är ju några småspelare i den här ligan.

Fö intressant att se att ni två som kommenterat anonymt också gjort det på SvD. Negativt förstås. :rolleyes:

/Eva

Christer Jonsson sa...

Intressanta bypolitiska kommentarer de två första jag fått ovan. Verkligheten är ju den att Sahlgrenska i Gbg är redan idag den enhet som gör flest transplantationer. Och du som lyfter fram din mor borde fundera på följande: är det bättre att hon får bästa möjliga vård eller att den sker nära? Med det beslut som fattas ska ingen förvägras vård, men man ska ges så högkvalitativ vård som möjligt i ett Sverige med väldigt litet underlag. Hade Stockholm haft ett kvalitetsargument för sin position hade jag haft respekt för det, men nu har man enbart ett geografiskt argument - det duger inte!

Anonym sa...

Skillnaden är att hon inte får den "bästa vården" när den inte existerar inom rätt landsting.
Tar du bort den mesta avancerade vården följer snart den mindre avancerade. Flertal besök på ett sjukhus utan kvalificerad vård gav inget alls, de missade hennes problem under flera års tid. Samma sjukhus "missade" dessutom min fars cancer genom att de inte kallade på undersökning när de skulle.
Så förlåt mig om jag inte "litar" på att vården kommer fungera när den av regionalpolitiska skäl flyttas från Stockholm.

Mikael.R.Nilsson sa...

Anonym jag vet lite för lite för att uttala mig i denna frågan Men generellt kan jag ändå förstå att man måste ibland ha specialistvård på bara några ställen det handlar om att bibehålla och utveckla den kompetens det kräver för sådan här vård krävs ett större antal patienter på ett eller två ställen för att klara detta. Sist men inte minst handlar de ju om patientsäkerhet. Och man kan inte bedriva all sorts vård inom varje landsting i sverige det borde inte spela roll om det är stockholm eller till exempel det landsting jag tillhör Kalmar. Förstå att det känsligare för stockholmare som verkar tro att bara för dem störst kan ha allting så är det dock inte alltid även om ni har mycket mer än till exempel kalmar landsting.

Göran Wassenius sa...

Hej!
Trevligt att det finns flera inlägg, som inser galenskaperna i Karolinskas och folkpartisternas agerande. Vilka blir konsekvenserna? Tänk om övriga sjukhus, som också förlorar någon verksamhet, gör som Karolinska!
Det skulle leda till, i bästa fall, allför dyra operationer. I värsta fall blir det kaos. Märk också att Lund och Göteborg hade hunnit bygga upp en kapacitet som klarade Sveriges behov vid den tidpunkt, då Karolinska bestämde sig för att starta egna hjärtbyten. Karolinska varnades för att det skulle bli överkapaciet men lyssnade inte.
Jag har väntat på ett genmäle i DN Debatt men redaktionen säger sig inte ha fått något lämpligt. Jag skickade ett eget men även det var tydligen inte "lämpligt"... Jag har länkat det från min blogg till DN, och jag har också länkat ett till SvD. Läs dem gärna! Min blogg heter "sisyfos arbetar"
Hälsningar

Göran Wassenius