måndag, februari 15, 2010

Framtidens vård - Hearing med Allianspartierna

I eftermiddag är jag på seminarium kring framtidens vård och vilka utmaningarna är. Det finns några teman som var återkommande i de inledningar vi lyssnat til och det var:
Vården av våra äldre
Valfrihet och mångfald
Patientsäkerheten
IT
Göran Stiernstedt visade upp en alldeles förskräcklig bild av hur många vårdkontakter en äldre kvinna hade haft under en period av 18 månader - det var uppemot hundra... Bilden illustrerade kvalitetsproblem, integritetsproblem och de leder till stora ekonomiska kostnader, dvs ett gigantiskt slöseri. Här finns tycker jag den största utmaningen av alla eftersom det berör dem som är mest beroende av vården och som behöver den bäst. Jag skulle tro att vi i Landstinget i Kalmar län skulle behöva göra en kartläggning för att visa hur våra mest sjuka äldre har det för att skapa ett förändringstryck och bryta ner en del av de gränser som finns inom landstinget men också mellan landstinget och kommunerna. Vi måste reducera mängden vårdrelationer för våra mest sjuka äldre och säkerställa att vården fungerar koordinerat!

Inga kommentarer: