torsdag, februari 04, 2010

Kommer trafiken funka nu? - hmm "troet"

Idag på landstingsstyrelsen hade vi SJ, KLT och Veolia på plats under sammanträdet. De vara alla förvisso klädsamt försiktiga och medgav misstag. Men lovade nu bot och bättring vilket bl a framgår av SR Kalmars
och TV4s rapportering. Men jag hoppas de nu alla inser vad de lovat och att de kan hålla det. För ett knappt år sedan hade vi en interpellationsdebatt i landstingsfullmäktige och då lovade landstingsstyrelsens ordförande att nu skulle det minsann fungera.... - har det gjort det - NEJ, det har blivit värre.Så nu har de ansvariga företagen några månader på sig att visa att de kommer få ordning på trafiken på framförallt Stångådalsbanan och Tjustbanan men även Öresundstrafiken behöver bli mycket stabilare. Om inte blir det mycket besvärligare att möta oss som ägare och beställare. Och Veolia har inte mitt förtroende, det måste de nu förtjäna genom att sköta driften av trafiken.

För mig är det dock helt obegripligt att ett stort företag som Veolia så totalt kan förlora greppet om en verksamhet och har så dålig uppföljning att man inte vidtar åtgärder förrän Rikstrafiken skriver en skräckrapport. Det är obegripligt att våra två länstrafikbolag låter det förfalla så långt så att hela trafiken är hotas därför att underhållet inte fungerar och tågen får körförbud och åtgärder vidtas först när Rikstrafiken hotar med att dra in hela sitt stöd.

Någon sade idag att det varit en besvärlig och lång resa - och menade samarbetet mellan bolagen, men de besvärligheterna är inget mot det som resenärerna tvingats uppleva!

1 kommentar:

Anna i sa...

Förstod i gårdagens tidning att KLT mfl varit nära att missta statsbidraget. Jaa, jag har ju
varit kritisk till de förut och
det är ju alltså tydligen väl befogat. Jag vill vidare ge en kommentar till detta som "Ingela"
skrev att tågen kör väldigt fort på stationerna. Jag vill härmed kraftfullt markera att jag är rädd för att olyckorna kommer att öka längs våra järnvägar framöver. Det är inte bara på stationerna de kör fort. Då vi har vår gård i ett sånt läge att järnvägen går mitt igenom dess marker har vi det sista året upplevt hur hastigheterna har ökat markant. Tågen formligen "schvischar" fram.
Jag hoppas och tror på en framtid och utbyggnad för tågen, men jag tycker man pratar om och uppmärksammar de som bor och driver verksamheter längs järnvägarna alldeles för lite. Alltså fram för mer tåg, men jobba
stenhårt med säkerheten och med lösningar för de som bor längs spåren!