fredag, februari 12, 2010

Intitativ för att ge fler ungdomar ett steg in på arbetsmarknaden

Igår initierade jag en diskussion om inte landstinget borde göra mer för våra arbetslösa ungdomar. I ett pressmedelande var  idéen följande:


Dags för ungdomstrainee i Landstinget kräver Christer Jonsson med anledning av dagens hearing om ungdomsarbetslöshet i Oskarshamn. Ljungby kommun har inrättat 100 ungdomstrainee jobb för att bereda fler en möjlighet till ett arbete. Om ”lilla” Ljungby kommun kan bära denna typ av insatser borde Landstinget  i Kalmar län också kunna göra detta menar Christer Jonsson (c). Jag förväntar mig att vänsterstyret i landstinget nu tar ett initiativ och tar ansvar för att hjälpa fler ungdomar i länet!

I Kalmar län finns ett stort antal arbetslösa ungdomar. Deras situation och möjligheter har diskuterats i eftermiddag på den av Regionförbundet anordnade hearingen om Ungdomsarbetslösheten.

- I Sverige och självklart också i Kalmar län har ungdomar länge haft svårt att komma in på arbetsmarknaden och särskilt svårt är det för dem med oavslutad skolgång menar Christer Jonsson (c). Landstinget har en unik resurs i de fyra Folkhögskolor man driver och de är ju specialiserade på att hjälpa unga med en misslyckad skolgång. Jag menar att nu borde det tas ett initiativ för att se om Folkhögskolorna kan göra ännu mer för att möta dessa ungdomars behov. Man kanske kan öppna dagfolkhögskola, utvecklad introkurser mm för att attrahera fler att söka sig till en Folkhögskola för att utbilda sig.

-Landstinget bör nu visa vägen för att genom skapandet av ungdomstrainee och utveckla Folkhögskolorna för att bereda fler ungdomar en möjlighet till entré på arbetsmarknaden avslutar Christer Jonsson (c).

Nu är frågan när vänstermajoriteten gör något!

Inga kommentarer: