tisdag, februari 23, 2010

Sjukvården i Stockholm fungerar allt bättre

Trots att den röd-gröna oppositionen regelbundet på alla vis de kan komma på försöker hävda motsatsen så visar rapport efter rapport att sjukvården i Stockholm utvecklas i rätt riktning. Idag redovisar DN (ej på webben än) att köerna eller rättare skrivet väntetiderna på akutmottagningarna sjunker och blir alltmer acceptabla. Bakgrunden är att man infört ett ekonomiskt styrsystem som stöttar en snabbare och smartare handläggning på akutmottagningarna och effekterna syns!
Det är bara någon vecka sedan vi fick rapporten att tillgången till logoped behandling förbättrats dramatiskt tack vare vårdvals införande och sedan tidigare är det känt att möjligheten att träffa en doktor i primärvården i hela Stockholm har blivit radikalt bättre sedan vårdvalet infördes.

Jag förstår att detta är tufft för socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister i Stockholm att ta, men på samma sätt som vi i Landstinget i Kalmar län måste glädjas åt att vården blir bättre ( betyder inte att den inte kan bli ännu bättre) oavsett vem som styr så borde man släppa sin gnälliga och tjuriga attityd och glädjas åt att Stockholmarna faktiskt får bättre och bättre vård! Utifrån det kan man komma med förbättringsförslag och bidra konstruktivt - men det verkar man inte förstå. Jag förstår varför Alliansen leder så stort i Stockholm i alla opinionsundersökningar!
Men varför skriver jag om detta - jo därför att Stockholm använd som ett tillhygge i den allmänna sjukvårdsdebatten och det är viktigt att vi i hela landet ser att det går åt rätt håll under Alliansledning i huvudstaden!

1 kommentar:

Pia Bernthling sa...

Det låter bra att Stockholm går bättre ang vården. Det är oerhört bra att man effekti´viserar och ser till att saker flyter på bättre. Det man sett ang Stockholm med pengastyrda privata intressenter, är att vården inte alltid blivit bättre ur kvalitetssynpunkt ang personalen, men patienterna får vård i tid. Jag kan at röntgenavdelningar som exempel då jag själv är röntgensjuksköterska sedan 22 år. Personalen runt om får slita hun och humankapitalet är inte bra alls.. Personalen får slita mer med fler patienter och färre personal. Trenden visar dock att det vänder ngt och de privata intressenterna börjar anställa fler då det ej fungerar. Men det som skrämmer mig är att man ej styr upp vilka intressenter som får köpet av privatvården. Det är så mkt för personalen att de ej får tillräcklig kompetens utveckling och patientsäkerheten är inte alltid så bra vad gäller strålskydd och kunskap i den alltmer stressade arbetsmiljön för personalen. Vi får ej bara se oss blinda på att personalen finns till för patienterna vi måste införa mer personalomvårdnad och ej se oss blinda på bra siffror hela tiden.Utan personalen stannar vården.Men landstinget behöver ryckas upp och de implementerar arbetssätt alltmer likjt den privata men utan ngn perosnlaomvårdnad överhuvudtaget. Vårdval är oerhört bra, men vi får ej glömma personalen landet över som är urless på att vara hjon utan humankapital förnankrat från chefer och politiker.