lördag, februari 20, 2010

Starkt Jessica

I dagens Barometern ( tyvärr inte på webben) redovisar Jessica Rydell blivande 1:a namn för miljöpartiet att hon blivit utsatt för anonyma brev och förtäckta hot för sin livshistoria. Det är starkt av Jessica att i tidningen öppet berätta om sin missbrukshistoria. Jag tror att det är bra att någon som varit nere i djupet visar att det finns vägar tillbaka för alla dem som just nu brottas med missbruk.

Men det är bedrövligt och förskräckligt att någon försöker använda denna livshistoria för att hota och bedriva någotslag av politisk utpressning. Hoten är ett försök att tysta en demokratisk röst och utgör därmed ett angrepp på alla människors demokratiska rättigheter och möjlighet att verka politiskt. Så vid sidan av att hoten kanske är en kriminell handling mot personen Jessica Rydell så är det också ett angrepp på demokratiska värden och som sådant måste det också fördömas. Jag hoppas polisen anstränger sig att lösa detta för det är betydelsefullt i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Inga kommentarer: