tisdag, februari 02, 2010

Pengar över i vården

Idag har landstingsstyrelsens ordförande på eget bevåg släppt ut landstingets bokslutsrapport i pressmeddelande på SR Kalmar. Jag antar att det var för att försöka tjäna snabba politiska poäng, dvs att ge en bild av att det är det egna arbete som gett resultat. Jag antar att ordförande hoppas att ingen läser bokslutsrapporten för då kan man konstatera att det är egentligen inte något majoriteten gjort som lett till det goda resultatet.

Nej det är för det första medarbetarna stora ansvarstagande för att bromsa kostnadsutvecklingen och det sysn särskilt i att de olika verksamheternas budgetunderskott krympt kraftig under 2009 - bra jobbat! Sedan är det börsens utveckling som 2008 skapade underskott, nu bidrar med samma överskott. Men en stor roll spelar också Alliansregeringens insatser med högre statsbidrag till läkemedel, stimulanser för att korta vårdköer och minska sjukskrivningarna, samt det generella bidraget för influensa vaccinet. Sammantaget står det för mer än det överskott nu landstinget uppvisar.

Den politiska majoriteten försöker nu ta åt sig äran, men det stora bidrag den har gjort förra året är att man höjde patientavgifterna till de högsta i Sverige, det kan man nu konstatera är en föga hedrande pallplats som dessutom var onödig och enbart drabbat utsatta medborgare i länet.

Inga kommentarer: