onsdag, februari 17, 2010

Lägre förseningsavgift för SJ och KLT - visar på låga ambitioner

Denna vinter har tågförseningarna slagit alla rekord både i landet och i vår regionala tågtrafik. I Kalmar län har det dessutom, vid sidan av väderbekymren, varit den långvariga historien med bristande skötsel av trafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan som skapat jättelika bekymmer för resenärerna. Just då väljer både SJ och KLT att försämra sin ersättning vid förseningar. Tala om dålig tajming! Om man är konspiratoriskt lagd kan man misstänka att det handlar om att företagen tycker att det blivit för dyrt.... med alla förseningsavgifter man fått betala ut det senaste halvåret. Jag vet att man skyller på ett nytt EU direktiv, men precis som Annie Johansson
skriver så föreskriver det enbart en miniminivå. Om bolagen hade tänkt rätt hade man satsat allt på att höja kvaliteten och hålla tidtabellen, inte försämra förseningsavgiften till kunderna för att minska kostnaderna. Nu visar de nya låga ambitionerna enbart att man knappt tror själva på att man klarar sina tidtabeller och sköta verksamheten - det är inte en hållbar strategi för framtiden!

Inga kommentarer: