tisdag, maj 04, 2010

Vart är länets kommuner på väg?

Idag har Svenskt Näringsliv presenterat sin ranking av företagsklimatet. Det är ingen munter läsning för varken länet som helhet eller för de enskilda kommunerna. Det finns några kommuner som går åt rätt håll, men många är det inte och tittar man på snittplaceringen så är den tydligt på den sämsta tredjedelen i landet. Barometern beskriver Kalmars utvecklings som är katastrofal, Christina Davidsson kommenterar på sin blogg Nybros utveckling som är minst lika dålig. Johan Persson och Malin Petersson kommenterar utvecklingen på sina bloggar, men ingen ställer frågan varför det ser ut som det gör i länet!

Jag har ännu inte närläst materialet, så jag skjuter lite från höften! Men det finns en viktig pusselbit och det är attitydbilden, företagarna är missnöjda med hur de upplever klimatet. Det betyder att förvaltningar och politiken runt om i länet inte klarar av att möta de förväntningar som finns, att skapa den goda cirkel som krävs för ett gott företagsklimat. Det förbättras ju inte av att vi regelbundet från ledande företrädare hör att Kalmar län är dåligt och eftersatt. Här krävs nu en stor insats och jag tror att vi gemensamt i Regionförbundet måste ta ett allvarligt samtal.

Sedan är det ju så att jag delar både Malins och Christinas analys att en del av detta beror på det motstånd som finns mot valfrihetslösningar och kundvalslösningar, det beror på att kommunerna ägnar sig åt illojal konkurrens såsom KSSR och det beror på att kommunerna och landstinget inte i tillräcklig grad skapar affärsmöjligheter för våra företag i de upphandlingar som görs och i de upphandlingar som inte görs men som borde göras!!:)

Till sist är det ju också så att infrastrukturfrågorna är viktiga och här behöver vi framöver göra ännu mer för att skapa upplevelsen att Kalmar län är ett bra län att verka i, så är det inte nu. Tala om att dagens redovisning visar på stora politiska utmaningar - dags att jobba!

Inga kommentarer: