lördag, maj 22, 2010

Symbolpolitikens pris - en änka

Aftonbladet har idag en artikel om en änka i Stockholmstrakten som drabbas av de rödgrönas förslag till fastighetsskatt. Hon säger i artikeln att hon kan ni inte bo kvar om skatten införs. När de rödgröna presenterade sitt förslag till ny skatt var budskapet att detta är rättvist och den som inte klarar det får väl flytta.... Men saken är ju den att det är inte rättvist, den drabbar inte alls lika och inte alls enbart det som har råd att betala ( vi9lket de rödgröna säger är rättvist) utan de drabbar dem som råkar bo på en attraktiv plats. Skatten säger INGET om bostadens kvalitet i övrigt. Förslaget är ett bra exempel på att för de rödgröna är det viktigare att förslag på ytan ser rättvisa ut snarare än att de är det.

För mig är rättvisa något annat, bättre möjligheter att få ett jobb, lika behandling av människor och så vidare. För mig är det rättvist att en undersköterska under de senaste åren fått en 13:e månadslön, något som Östros bveskriver som spilld mjölk eller som Ohly egentligen vill ta bort - men inte vågar för man vet att då har man ingen chans att vinna valet. För det rödgrön är rättvisa en ytlig frågan inte en fråga om rättvisa förhållanden!

Läs gärna Anders W Jonsson också!

Inga kommentarer: