måndag, maj 03, 2010

Idag levererades den röd-gröna räkningen!

Den senaste tiden har det regnat nya löften om pengar till än det ena och än det andra. Idag har räkningen kommit - skatterna höjs med hissnande 24 miljarder enligt DN. Det hävdas från det röd-gröna gänget att detta kommer inte märkas för de vanliga hushållen - det är inte sant, läs gärna Svd.

Om man tar exemplet med mer stöd till kommuner och landsting, samtidigt höjs klimatskatterna med lika mycket - sammantaget betyder det man ger med ena handen och tar minst lika mycket med det andra från länets invånare. Samtidigt får det effekten att för ett landsbygdslän som Kalmar län blir det ännu svårare och dyrare att bo utanför de stora stråken - på landet. För länet är förslaget en ekonomisk förlust - pengar flyttas från Kalmar län till storstäderna.

Så här är det på området efter område. När man tittar på förslagen måste man se till deras effekter, en snabb koll säger mig att de försämrar jobbtillväxten, är landsbygdsfientliga och minskar människors självbestämmande. Det är konsekvensen av den röd-gröna räkning som levererades idag.

Inga kommentarer: