fredag, maj 14, 2010

Utmanad!

En lång dag på konferens. Men utmanande!
Hur skapas förändring? Jo genom att leva förändring eller se förändringen långt innan det sker och sedan skapa den. Den som beskrev detta var Jim wallis, präst och social aktivist från Washington och han gjorde för att tala om församlingars uppgift och roll. Men dör mig handlade det lika mycket om min uppgift som politiker.

Om man ska lyckas med politiska förändringar måste både jag själv och andra tro att det är möjligt för att skapa handling som ger förändring.

Ikväll talar om engagemang och förändring med företrädare för politiska ungdomsförbunden. Det är också viktigt!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: