tisdag, maj 25, 2010

Har Henriksson spårat ur - på väg mot ordförandestyre!

Läser idag i Baromentern -Ot och på SR Kalmar helt överraskande att Landstingsstyrelsens ordförande är ute på ännu en turné med vallöften som ska betalas i framtiden. Denna gång är det start av tågtrafiken mellan Oskarshamn och Nässjö. Satsningen kostar 6 miljoner och man räknar med 300 000 kronor i intäkter eller 5% täckning av kostnaderna från biljetterna. Det innebär att man räknar med en kostnad på nästan 1500:- /passagerare i subvention (lågt räknat).

Jag tycker att vi i Kalmar län ska satsa rejält på kollektivtrafiken. De senaste årens satsning på utvecklad busstrafik mellan Kalmar - Oskarshamn, respektive Västervik - Oskarshamn har haft en väldigt bra utveckling. Om vi ska satsa 6 miljoner ytterligare på kollektivtrafik i mellanlänet, vilken satsning leder då till mest resnytta och mest klimatnytta. Jag vet inte det idag, det kan vara en satsning på Oskarshamn  -Nässjö, men det är inte säkert! Med ett beräknat snitt av vad jag kan få fram på knappt 5 passagerare per åktur så kan man åtminstone undra.

Sedan kan det konstateras att för en ordförande som annars är noga med beslutsordning verkar det nu vara helt ointressant. För någon vecka sedan fick vi informationen att fullmäktige beslutet som stoppar starten av nya familjecentraler är  upphävt i och med att de rödgröna genom styrelsensordförande lämnat in  budgetriktlinjerna för 2011. Han menade att därmed behövs inget beslut. Jag lärde mig då att informellt papper från de rödgröna upphäver fullmäktigebeslut!

Igår delade styrelseordföranden ut 6 miljoner utan något mandat från landstingsstyrelsen. Styrelsen har enbart fattat beslut om att en utredning ska göras på Oskarshamns kommuns begäran. Men nu hoppade han över alla beslutsled och införde ordförandestyre. På senaste fullmäktige lyste högmodet igenom, nu tar det sig uttryck i ett helt odemokratiskt ordförandestyre. Vi har landstingsstyrelse i morgon, han kunde haft kuraget att föra frågan dit så att den åtminstone blivit demokratiskt hanterad och belyst. Men jag tror att han vet att frågan mår bäst av rubriker, för valets skull! Men som ordspråket säger högmod går före .....

Inga kommentarer: