söndag, maj 16, 2010

Storsatsning i vår region!

I Barometern kan man i helgen läsa att Åsa Torstensson är i Emmaboda på tisdag för att officiellt starta arbetet med Emmaboda banan. Det är en satsning på 1,4 miljarder. Emmaboda har dessutom fått del av satsningen på riksvåg 25 som snart är färdig det är ytterligare ca 150 miljoner som satsar där. Sydöstra Sverige och Emmaboda är de stora vinnarna när Centerpartiet och Alliansregeringen nu satsar på infrastruktur. Något de gamla röd - gröna partierna talade om på sin regeringstid - nu levereras det.

Både i Östran och Barran kan man också läsa att detta nu skapar möjligheter för att utöka tågtrafiken här i sydost. Det är landstingsstyrelsen ordförande och ks ordförande i Kalmar som är ute och försöker ta politiska poäng på något som varit ett brett politisk arbete sedan lång tid. Men när de nu kliver fram i frontlinjen och säger sig vilja göra detta prövas också om de som politiskt ansvariga i Kalmar och landstinget gjort förarbetet med våra grannar tillräckligt bra så att det kan bli något. Om man inte gjort det förarbetet finns ju en risk att allt faller på dåligt politiskt handlag och ledarskap. Det kommer att visa sig rätt snart eftersom beslut om gemensamma tåginköp ska de väldigt snart...

Inga kommentarer: