fredag, maj 07, 2010

Hur olika får det vara?

Deltar idag i seminarium kring schizofreni. Som en förberedelse för detta har landstinget och regionförbundet gemensamt gjort en gap - analys, dvs vad av det som rekommenderas som god insatser för människor med schizofreni gör vi runt om i länets olika kommuner idag. Svaret var förskräckande - det är väldigt olika och det är väldigt långt till att vi i Kalmar erbjuder behandling och insatser enligt de rekommendationer som nu utarbetas av socialstyrelsen.

Ett exempel på detta är att man rekommenderar KBT behandling som kompletterande behandling, men i Kalmar län erbjuds enbart psykodynamisk behandling som inte rekommenderas...

Ett annat exempel är vi har inte en rimlig modell för att erbjuda arbete.

Den grundläggande politiska frågan är dock hur ojämlik vård kan vi acceptera och hur mycket vård som inte är i enlighet med evidens kan vara acceptabelt. Jag tycker inte någondera är acceptabelt, men den nuvarande vänstermajoriteten verkar inte bry sig överhuvudtaget!

Jag har placerat min blogg i Kalmarbloggkartan.se!

Inga kommentarer: