måndag, maj 24, 2010

Miljöbränslen en framgång

Idag redovisas en rapport i SvD kring  klimatpåverkan från olika nya miljöbränslen. Det är forskar vid Lunds tekniska högskola som gjort rapporten och den visar att klimatnyttan är stor, koldioxid utsläppet minskar med mellan 65 -140%. Det är lysande och det visar att den skumma debatt som återkommande förts kring framförallt etanolen inte varit berättigad. Men jag är övertygad om att det funnits starka intressenter som velat motverka framväxten av nya bränslen och använt etanolen som slagträ i den debatten. Nu finns det återigen vetenskapliga fakta till stöd för att med miljöbilar och miljövänligare bränslen kan vi skapa klimatnytta!

Med en större miljöbilspremie för bilar med väldigt låga koldioxidutsläpp kan vi förstärka utvecklingen, därför är Centerpartiets förslag från förra veckan ett stort steg i rätt riktning!

1 kommentar:

Niklas sa...

Användande av skogsråvara till etanol ökar avverkningstrycket på gammelskogarna ytterligare. Om grenar m.m. inte får ligga kvar och förmultna så minskas möjligheten för känsliga arter att återetabliera sig. När den förlorade näringen ersätts med gödsel gynnas ett fåtal arter och vi får ännu mer utarmning av biologisk mångfald.