torsdag, maj 20, 2010

Vårdvalet en framgång - men Kalmar län bland de sista!

Idag redovisar konkurrensverket sin andra analys av införandet av vårdvalet. Det är en bred genomgång som görs. Jag tycker det är särskilt roligt att konstatera att trots att mer än hälften av landstingen inte på allvar starta vårdvalet förrän i år, så har antalet vårdgivare ökat med 18% eller ca 180 stycken. Det innebär att möjligheten att finna den primärvårdsgivare man önskar som medborgare har ökat rejält. Jag hoppas och tror att när vi om något gör en ytterligare analys av utvecklingen kommer att se att en stor majoritet av svenska folket då har en fast vårdkontakt, såsom lagen kräver, men som inte landstingen lever upp till.

För Kalmar län är rapporten i ett avseende särskilt hedrande - den visar att vi sist i landet att öppna vårdvalet. Det är ett resultat av den ideologiska dogmatism som styrde den rödgröna majoritetens hantering av vårdvalsfrågan i länet. Det är bara att beklaga!

En annan sak som jag tycker att konkurrensverkets analys ger skäl att fundera på är det faktum att vi i länets ersättningssystem inte har någon uttalade glesbygdsfaktor, vilket de flesta andra har. I Kalmar län är ju avsikten att den sk täckningsgraden ska ge extra stöd till glesbygdsverksamheterna, men man kan inte vara säker på att det fungerar. Därför tror jag att man måste följa detta noga och om det visar sig att systemet uttalat missgynnar landsbygdsområden i vårt län - måste vi åtgärda det. Jag tror att Västmanlands lösning med hyresstöd i vissa geografiska områden kan vara en lösning.

Nu återstår bara att se hur många enheter som bidrar till öka mångfalden för våra medborgare i vårt län, det vet v i om ett tag. Jag hoppas att vi inom en tre års period har reella valmöjligheter i alla våra kommuner - så är inte fallet nu.

Läs gärna vårdföretagarnas kommentar och om hur det gått i Jönköpings läns landsting.

Inga kommentarer: