måndag, maj 17, 2010

Forskning som ställer viktiga frågor

I morgon disputerar Bo Hovstadius vid Linnéuniversitet kring läkemedelsanvändningen. Han visar bl a att användningen av läkemedel ökar i alla åldersgrupper och att multimedicinering blir allt vanligare. Hing och bivans resultat är en varning till den utveckling vi ser i hälso-sjukvården och ökar trycket på att där görs noggranna uppföljningar både vad gäller förskrivning och biverkningar.

I en intervju i Expressen lyfter han fram fråan om frikortets betydelse. Han menar att vid sidan av de 1800:- borde varje medicinuttag ha någon liten kostnad. Jag vet inte om det är helt rätt tänkt, men han har en poäng och det är att eftersom så mycket medicin aldrig används ( han hävdar ca 50%) såp är det ju ett väldigt stort slöseri som sker kanske beroende på att man efter 1800:- får medicinen fritt.

Men det viktigaste tycker jag är att hans resultat visar på att vi är inne på en väg som över tid kanske riskerar hälsa snarare än ger hälsa - det är en utmaning både för politik och hälso-sjukvård de kommande åren!

Inga kommentarer: