måndag, maj 10, 2010

Löftena skola ej svika...

Idag har det varit rundtur i länet med mina Allianskollegor se bl a VT. Vi har presenterat en genomgång som vi gjort av den röd-gröna landstingsmajoritetens vallöften från 2006. Det är en slags politisk revision som vi som opposition har till uppgift att göra.

Vi fann ett 20-tal vallöften och endast ca 5 av dem är uppfyllda, resterande har man förträngt och struntat i. Det är bara att beklaga att man inte tar sina egna utfästelser på större allvar. Vi har ställt samman en liten "topplista" med de värsta löftesbrotten:
1) Avgiftshöjningar - trots att man lovade oförändrade avgifter
2) Oförmåga att leda och utveckla psykiatrin i länet - trots att alla tre partierna lyfter fram detta som en viktig fråga så har vi fått rapport på rapport om att utvecklingen inte räcker till. De egna initiativen saknas och det politiska ledarskapet har uteblivit.
3) Heltid en rättighet - blev ett projekt om önskad sysselsättningsgrad och slut på allt prat om rätt till heltid.
4) Täta glappen i vården - samverkan med kommunerna på allehanda områden har hela perioden varit bristfällig och lett till stora bekymmer. Den senaste tidens diskussion om Beroendecentrum och Familjecentraler illustrerar detta.
5) Utveckla den nära vården - har blivit den största centraliseringsperioden i modern tid. Mottagningar har försvunnit, rehab verksamhet har flyttat in till städerna etc etc. Den nära vården har krympt -det är verkligheten.

Detta är ett varningstecken för alla väljare i länet - de röd gröna säger en sak men .....

2 kommentarer:

Anonym sa...

Idag presenterade vi röd-gröna vår politik för framtiden. Ett stort antal förslag lades fram som syftar till att förbättra cancervården, äldresjukvården, stärka tillgängligheten i vården osv. Samma dag kom alliansen med en osaklig och felaktig rapport om oss röd-gröna. Frågan många med mig ställer sig: Vad tycker ni själva? Vad är er egen politik? Varför prioritera en haffsigt ihopsatt rapport istället för att presentera era egna förslag?

Jonas Hellberg

Pierre Edström sa...

Förstår att det är känsligt att bli granskad Jonas men det är något man får räkna med i majoritetsställning särskilt om man lovat mer än vad man kunnat hålla. Jag vore dessutom intressant om du kunde peka på de osakliga och felaktiga delarna i rapporten. Vi kan också försäkra dig att vi återkommer med egna och konstruktiva förslag som ni gärna får använda er av :-)

Hälsningar Pierre