måndag, maj 03, 2010

Utanförskapet är svaret

Deltar idag i ett seminarium kring barnsrättigheter och hälsa. Lyssnar bl à till en professor som talar om barns hälsa och vad som förklarar skillnader i denna. Det som slår mig är att det han beskriver som orsak är utanförskapet, dvs om man kan motverka utanförskap så kommer oxå barns hälsa utvecklas bättre.
Detta illustrerar jobbens betydelse, men oxå att det inte bra att fastna i system utanför arbetsmarknaden eftersom det leder till mer oro, sämre ekonomiska möjligheter och ökad risk för att hamna i sociala problem.

Ur hälso och jämlikhetssynpunkt är därför åtgärder för fler jobb och mindre beroende av bidragssystem är en hälsosampolitik. Detta illustrerar att vi måste förstärka kampen mot utanförskap och skapa förutsätningar för fler jobb. I Sverige arbetar fler idag ön 2006, men det räcker inte. Jobbpolitiken måste utvecklas ytterligare då skapar vi förutsättningar för bättre hälsa!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: