lördag, januari 30, 2010

Social utjämning - framgånsgrik politik

Forskning är underbart!! Susanna Holzer, en tidigare kollega till mig på Ekonomihögskolan disputerade i höstas inom Nationalekonomi. Hon har följt upp delar av högskolepolitiken och sett vilka effekter den bl a haft på rekryteringen till våra universitet och högskolor. Ett av de många intressanta resultat som lyfts fram i Universitetsläraren är att hon visar att den social snedrekryteringen till högskolorna minskat beroende på den politik som förts. Som Centerpartist är det särskilt roligt att konstatera att utbyggnaden av högskolorna runt om i landet är en av de faktorer som tydligt bidragit till att bredda rekryteringen eftersom närhet till Högskola är en viktig faktor för att söka sig till en högskoleutbildning.

Nu kan man önska att politiken tar intryck av forskningen och vårdar våra högskolor i hela landet och att Susannas resultat kan vara ett bidrag till utveckling av högskolepolitiken framöver!

Inga kommentarer: