lördag, januari 09, 2010

Förbättring är möjligt

Igår var jag på länssjukhuset och lyssnade på ett antal förbättringsprojekt. Det var engagerade människor som drivit olika projekt. Ett av projekten handlade om hur man förbättrar omhändertagandet av höftfrakturer, vilket berör många av våra äldre. Arbetet har inneburit att för de allra flesta har väntetiden på akuten reducerats till ingenting därför att man kommer direkt till röntgen. Projektet är ett resultat av en eldsjäl som engagerat många, det har det gemensamt med alla bra projekt. Gemensamt är också att det är systematiskt och kräver uthållighet.
Runt om i Landstinget görs nu många insatser och förbättringar - den stora utmaningen blir att sprida resultaten till andra verksamheter och få genomslag på bredden.


Bilden ovan är ett exempel på vardagligt förbättringsarbete ett sk förbättringshjul från en enhet på Diagnostiskt centrum

Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: