onsdag, januari 20, 2010

Föga hedrande pallplats!

Förra sommaren panikhöjde vänstermajoriteten avgifterna för vården i landstinget i Kalmar län. Vi har från Allianspartierna återkommande påpekat att det fört oss till topp i värstingligan över dem som tar ut avgifter, idag bevisas det återigen i en enkel tabell från Sveriges Kommuner och landsting. Som vanligt gör man där en sammanställning över hur avgifterna i vården förändras mellan åren och i år sticker Landstinget i Kalmar län ut - negativt. Vi har nu de högsta avgifterna i landet till primärvården, det som ska vara den instans människor söker vård hos i första hand. Jag är övertygad om att detta kommer medföra ett ökat tryck på sjukvården på sjukhusen och detta är ett sätt att försämra primärvården som första linjens sjukvård.

När vi nu dessutom vet att landstingets ekonomiska resultat för 2009 kommer att vara väldigt bra, minst budget så framstår avgiftshöjningarna förra sommaren som väldigt ogrundade, ogenomtänkta och orättvisa - det är en sida av vänster som de sällan talar om men som medborgarna i länet nu får uppleva.

Vänstermajoriteten och landstinget skickar ju gärna ut pressmeddelanden om pallplatser, men det kommer man väl inte göra denna gången!

Inga kommentarer: