fredag, januari 15, 2010

Folkhögskolans lov

Idag på förmiddagen har jag haft förmånen att besöka Ölands Folkhögskola och få en bild av verksamheten men också de nya möjligheter som det nybyggda Konstens hus skapar. Folkhögskolan som idé ligger nära mig som Centerpartist. Att på en folkhögsskola erbjuda människor möjlighet att utveckla sin skapar förmåga samtidigt som man skaffar sig grundläggande kompetens är fantastiskt. Det skapar tillväxt!

Folkhögskolorna har en stor potential och kan utvecklas. I ett gemensamt fullmäktigebeslut har vi beslutat  att landstinget ska utveckla folkhögskolorna och att vi ska utveckla det uppdrag folkhögskolorna har. Men den processen har vänstermajoriteten fullständig misslyckats med och det har inte levererats något underlag som fullmäktige kan ta ställning till.

Jag tror att folkhögskolorna kan spela en mycket större roll i arbetet med hälsa och förebyggande hälsoarbete. De kan utveckla sin roll som utbildning och fortbildningsgivare och erbjuda intressant yrkesutbildningar. De har också en stor roll som kulturbärare och kulturskapare. Möjligheterna är många, men jag är inte övertygad om att majoriteten klarar av att ta tillvara potentialen.

2 kommentarer:

Peter Högberg sa...

Du som sjunger folkbildningens lov borde veta att en process kan ta tid och att slänga allt grus på majoriteten är i denna fråga inte passande. Fråga vad dina ledamöter gjort för att skynda på processen.

Christer Jonsson sa...

Käre Peter

Vad jag vet har ni ansvaret och det material jag sett som skulle handla om ett nytt uppdrag innehöll inget nytt överhuvudtaget. Det är inte mycket till process! Men jag vet att ni kör många små steg - effekterna syns ju tydligt inom järnvägsområdet där tågen inte rullar utan bara går då och då. Men det blir ju lite små steg framåt....