söndag, januari 17, 2010

Är skandal ett för högt tonläge?

De senaste 10 dagarna har frågan om tågen på Stångådalsbanan och Tjustbanan exploderat. Och jag har medvetet och konsekvent betecknat det hela som en skandal. Några jag mött under veckan tycker att jag tar i och de har undrat om detta är signalen till en valrörelse med mycket högt tonläge...

Men för mig har mina kommentarer till tågtrafiken inte haft ett dugg med kommande valrörelse, jag hade uttryckt mig på samma sätt om det varit dagen efter ett val - varför kan man undra. Jo om man inte kan beteckna följande förhållande som skandalös då vet jag inte när begreppet ska användas:
1) Under de nästan 18 månader som gått sedan Veolia tog över har det nästan inte någon gång varit normal drift på någon av banorna.
2) Under de 18 månader som gått har underhållet inte fungerat.
3) De olika inblandade parterna har konsekvent skyllt på varandra
4) Resenärernas restider har konsekvent förlängts eftersom inga tider hålls.
5) Båda de ansvariga trafikbolagen har uppvisat total oförmåga att få ordning på situationen och det är först efter en extremt kritisk rapport framtagen av Rikstrafiken som man börjar jobba tillsammans på allvar.
6) Som första åtgärd för att få ordning på tågtrafiken ställer man in den helt på Tjustbanan.

Om inte detta är en skandallöst dåligt skött, då vet jag inte vad man i ett offentligt sammanhang ska beskriva som skandal - därför är detta tågskandalen. Och den som inte litar på min beskrivning kan läsa Rikstrafikens rapport.

Inga kommentarer: