måndag, januari 18, 2010

Inga rimliga svar om VårdIT

På dagens LSAU fick vi svar på de frågor vi från Alliansen ställt angående de senaste turerna kring IT system för datajournalsystemet Cosmic  och som jag skrev om förra veckan i ett inlägg. Sammantaget kan det sägas att det var inga tillfredsställande svar. Det är bekymmersamt att man på frågan om varför man direktupphandlat från Microsoft på mindre än en vecka givit tre olika svar. Jag kan inte bedöma hur marknaden för denna typ av produkter ser ut, men att som man nu i svaret hävdar att det finns ingen annan möjlig leverantör och därför direktupphandlat från Microsoft, det kan jag tycka är överraskande. Jag har svårt att se hur man kan bedöma detta utan att genom en upphandling ställa frågan till hela marknaden, så får man se hur många svar man får in. Nu har någon inom landstinget bestämt sig för att det finns ingen alternativ leverantör, så hanterar man inte offentliga upphandlingar.

Av svaret framgår också att Landstinget i Kalmar län är ensamt om detta inköp bl a Cosmiclandstingen och eftersom produkten ännu inte är godkänd för Europa så är vi först eller bland de första i Europa att använda denna programvara från Microsoft. Jag kan inte påstå att det känns betryggande att vi på detta sätt gör oss till pilot organisation, i IT sammanhang brukar det betyda stora merkostnader och besvärliga introduktioner. För skattebetalarna i Kalmar län och vårdens medarbetare hoppas jag att jag har fel - men .....

Det är intressant att i den diskussion som varit i media tidigare och i det samtal vi hade idag så har styrelsensordförande legat väldigt lågt, men det är klart här fanns ju inga plusvärden, utan bara problem - då brukar ju inte han vara särskilt intresserad av att träda fram. Men det är ju också ett ledarskap....utan ansvar!

Inga kommentarer: