onsdag, januari 27, 2010

Rot och Rut en framgång låt inte S sänka det!

I dagarna har Företagarna redovisat en rapport om de ekonomiska effekterna av Rot och Rut avdraget, numera HUS avdraget. Deras slutsats är att avdraget skapat uppemot 12 000 nya jobb och i praktiken är ekonomiskt positiva för den offentliga ekonomin, dvs det är ingen subvention - staten tjänar pengar på HUS avdraget. Där knäcktes den argumentationsgren vänsterblocket har använt under en längre tid, eftersom de har hävdat att HUS avdraget är en subvention till de välbeställda. Istället visar Företagarnas rapport att det är en självklar satsning på Jobb-linjen. Men den gillar ju inte vänstersidan, de föredrar ju alltid att människor går på arbetslöshetsstöd eller något annat när de får välja konkret politik - jobblinjen är för dem en retorisk figur för att dölja verkligheten att man prioriterar bidrag! Sorgligt - hoppas inte svenska folket röstar bort HUS avdraget i september - för det innebär en vänsterseger!

Inga kommentarer: