torsdag, januari 21, 2010

Låna aldrig ut till gubbar!

Jag lånar aldrig ut till gubbar, det är enbart kvinnor som får låna..... det var en av Percy Barneviks repliker när han på förmiddagen berättade om sitt och "Hand in Hand" arbete i fattiga länder för det samlade SKL gänget.

Det är ett imponerande arbete organisationen utför och de har helt rätt inriktning på företagande och entprenörskap.Resultaten är oerhört intressanta, där återbetalningen av lån är mer än 99%-ig, där en väldigt stor andel av de kvinnor som går entreprenörskapsträningen startar och driver företag och hur detta sedan genererar tillväxt och förnyelse av byarna och familjernas livssituation.

Arbetssättet är också ett väldigt bra exempel på lyckad kunskapsöverföring, här används kunskap utvecklad i våra marknadsekonomier för att ge människor möjlighet att skapa välfärd och försörjning samtidigt genererar detta ny kunskap som vi bör kunna ta tillvara för att skapa nya små företag i den sk rika världen. Att det finns saker att lära från Hand in Hands projekt i Indien är helt uppenbart när man vill bidra till entreprenörskap och nyföretagande i Sverige, särskilt om man ser detta som en möjlighet också i Integrationspolitiken.

Sedan är ju intressant att mannen som gav girigheten ett ansikte, nu seriöst och helengagerat driver ett stort arbete för att hjälpa de allra fattigaste på vår jord och använder hela sitt nätverk för att lyckas med detta, tala om positiv comeback och payback!

Men varför skulle man nu inte låna ut till gubbarna - jo de betalar inte tillbaka alls i samma utsträckning som kvinnorna - tala om genusskillnader!

Inga kommentarer: