måndag, januari 11, 2010

Skandalen ett faktum!

I eftermiddag bekräftas tyvärr det jag skrev om i fredags angående tågtrafiken - Tågtrafiken på tjustbanan ställs in under våren. Det är resultatet av en skandalös misskötsel! I ett pressmeddelande har jag uttalat mig på följande sätt;

Skandalen är ett faktum!
 
- Skandalen är ett faktum när man nu ställer in tågtrafiken på Tjustbanan! Nu får medborgarna i norra länet betala priset för den misskötsel som varit av tågtrafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan. Det är oacceptabelt att man försatt sig i den situationen att man inte kan upprätthålla tågtrafiken utan nu underminerar den ytterligare på Tjustbanan. Med tanke på att landstinget i Kalmar län och Västerviks kommun åtagit sig finansiering av nya tåg så är detta beslutet ännu mer bekymmersamt eftersom det innebär att KLT och Ötraf måste göra en rejäl omstart för att återvinna något förtroende för tågtrafiken när de nya tågen är på plats säger Christer Jonsson (c) i ett uttalande med anledning av dagens information.
 
- Jag menar att nu måste vi som företrädare för ägarna granska om KLTs styrelse skött sitt uppdrag på det sätt man kan förvänta sig, ser man till resultaten för tågtrafiken i norra länet så har man uppenbarligen inte haft den uppföljning som kan krävas. Nu måste styrelsen ta sitt ansvar och säkerställa att det blir en långsiktigt hållbar trafik, pengarna för deta har man, nu måste man också sköta detta ansvar avslutar Christer Jonsson (c).

Inga kommentarer: