fredag, januari 08, 2010

Skandalen närmar sig fullbordan i tågtrafiken

Den som följt mitt bloggande under det senaste året, eller den som följt nyheterna i länet och framförallt dem som försökt åka tåg på Stångådalsbanan och Tjustbanan vet att trafiken inte fungerat. En rapport från Rikstrafiken i slutet av hösten visade att alla parter misskött sig å det grövsta och genom sitt handlande satt hela trafiken i fara på båda linjerna.
Jag vet att utifrån rikstrafikens rapport så har nu både KLT och Ötraf tillsammans med entreprenören börjat samla ihop sig för att försöka få ordning på trafiken. På måndag ska man enligt Radio Kalmar samlas för att göra upp en långsiktig handlingslinje och enligt radion är ett alternativ att under hela våren ställa in trafiken på Tjustbanan. Det vore en fullbordan av den rullande skandal som pågått en längre tid. Och jag förutsätter att dessa radiouppgifter är fel, för det kan inte vara ett alternativ! Det vore ett hån mot dem som reser och mot Västerviks kommun som så enträget arbetat för tågtrafiken så att man till och med nu betalar en del av merkostnaden för trafiken som inte Östergötland tagit ansvar för.
Vad gör KLT´s ledning, vad tar styrelsen för ansvar för dessa uppenbara problem? Svaren saknas tyvärr!

Inga kommentarer: