fredag, januari 15, 2010

Länets största konstägare

Landstinget har en stor tillgång som är väldigt lite  känd - det är länets största konstägare med över 8000 verk. En del av dessa finns nu samlade i en mediabank där man på sin datorskärm kan se på dem. Men detta är väldigt lite spritt och jag tror inte det räcker. Här finns en utmaning att finna fler former¨att visa upp konsten och göra intressanta utställningar. Kanske man kan börja med viss utlåningsverksamhet till olika verksamheter. Vad vet jag - men den borde vara mer synlig för alla länets medborgare. Du som vill se på bilderna kan göra det här!

Inga kommentarer: