tisdag, januari 05, 2010

Patientsäkerhet i fara!

Radio Kalmar redovisar idag hur socialstyrelsen kritiserar länets vårdgivare för att vara saktfärdiga med sk Lex maria anmälningar. Det är precis som sägs från socialstyrelsen ett hot mot patientsäkerheten. Avsikten med dessa anmälningar är ju att man ska lära sig av det misstag som skett och vidta åtgärder som gör att de inte upprepas någonstans i sjukvården. Om man då dröjer upp till ett år med att lämna in anmälan då sätter man säkerheten i fara.

Tyvärr säger denna statistik att Lex maria anmälningarna inte är så högt prioriterade som de borde vara i verksamheten. Jag menar att det är oacceptabelt att olika vårdgivare inte har bättre rutiner för detta. Det är kanske dags för revisionen att granska hur landstinget har organiserat detta och hur det skulle kunna bli bättre - något måste göras!!

Inga kommentarer: