tisdag, januari 19, 2010

Möte med vårdens brukare

Idag har vi haft en samlad Alliansdag då vi under eftermiddagen möt ett antal av vårdens brukarorganisationer. Det är fantastiskt att möta dessa människor som med engagemang och ideell kraft arbetar för att förbättra vården och göra livet bättre för människor som drabbats av sjukdom, i många fall kroniska sjukdomar eller livslånga funktionshinder.

I många fall är man ganska nöjda med vården och i andra fall mindre nöjda eller tycker att den är rent bristfällig. Ett sådant område är vård för patienter med neurologiska sjukdomar. Där menar patientföreningen att den aktua vården är välfungerande men när det gäller rehabilitering eller habilitering så fungerar det väldigt dåligt. Det saknas individuella planering, det saknas intresse och det saknas resurser. Här finns en utmaning!

En annan sak som återkommit är hur sjukresorna i länet fungerar eller snarare inte fungerar. Någon uttryckte det att det är bara pengarna som styr, man bryr sig inte om läkarintyg och den personliga integriteten kränks ibland. Det är sorgligt att det som ska vara en viktig funktion för likvärdig vård i länet så kapitalt kan uppfattas som något helt annat.

En tredje sak som slår mig i dag är att brukarorganisationerna alla kämpar för att just deras erfarenheter och engagemang ska tas tillvara i vården, men att de regelbundet får uppleva att så inte är fallet. Det är sorgligt att intresset för att lära inte räcker så långt som till de berörda patienterna och deras erfarenheter - de borde vara en erfarenhetskäll som vården tar vara på!

Inga kommentarer: