tisdag, januari 12, 2010

Skandalens fortsättning

Igår exploderade frågan om tåg på Tjustbanan när beskedet kom att man ställer in alla tåg under våren. Min kritik mot detta handlar i grunden inte om det beslut man nu fattat, utan det faktum att man genom dåligt arbete försatt sig i situationen att man inte har tillräckligt antal tågset tillgängliga. Denna misskötsel straffar sig nu och den drabbar framförallt Västerviksborna. Med anledning av det som inträffat och Rikstrafikens rapport från tidigare i höstas så måste man nu fråga sig vad KLT lärt sig av detta och vilka åtgärder styrelsen vidtar för att minimera risken för att något liknande inträffar igen.

LS ordförande har idag meddelat media bl a SR Kalmar, att KLT nu får komma till nästa landstingsstyrelse och beskriva vad man gör och varför man hamnat där man hamnat. Jag är då intresserad av bl a följande frågor:
- Vilken uppföljning har KLt´s ledning och styrelse haft av trafiken och verksamheten kopplad till Tjustbanan och Stångådalsbanan
- Har man försökt hyra in ersättningståg-set för att klara trafiken?
- Hur mycket kostar alla dessa brister och extrabussar och vem ansvara för detta?
- Är det korrekt att Veolia inte längre behöver betala sk viten eftersom KLT och Ötraf inte tillhandahåller tillräckligt antal tågset?
- Kvarstår risken att Rikstrafiken inte utbetalar sitt stöd till driften av Tjustbanan?
- Finns det någon chans att de nya tågseten kan levereras tidigare?

Frågorna är många - undrar hur många svar vi får på nästa Landstingsstyrelse?

Inga kommentarer: