måndag, juni 21, 2010

Västerviks satsningar

Idag har vi presenterat en Västerviks variant av Alliansens Valplattform på pressträff. Orsaken till att vi gjort en särskild västerviks variant är att den rödgröna majoriteten försummat utvecklingen av vården i den norra delen av länet. Under den gångna mandatperioden har vi fått kämpa stenhårt för en rättvis vård för ungdomar med ätstörning, men under lång tid förnekades bekymren och nu fördröjs förverkligandet av fullmäktiges beslut. På samma sätt har det varit med att ta vara på de särskilda kompetenser och profiler som finns på Västerviks sjukhus vad gäller medicinsk rehabilitering och Smärtbehandlingar och utveckla dem till tydliga länsresurser.

Från Allianspartierna tar vi nu ansvar och markerar att vid en valseger kommer vi göra satsningar både för jämlik och rättvis vård - liksom för att ta vara på Västerviks sjukhus unika kompetenser.

Allt detta beskrivs på VT´s hemsida, men där finns också en parodisk kommentar från Johnny Pettersson V- landstingsråd. Han påstår att vi kopierat deras politik- det är en spännande om det varit fallet hade vi redan haft en uppbyggd enhet för medicins rehab, då hade vi redan haft ett länscentra med rätt resurser för smärta osv. Men det har vi inte. Det är ju majoritetens bristande handling och prat som gör att vi driver dessa frågor.

En sak till de rödgröna talar om att man vill ha fler psykologer i primärvården det är bra - men de tänker ta resurserna från psykiatrin - det är ingen satsning det är enbart att flytta resurser och ytterligare underminera den psykiatriska vården i länet. Att ställa ut sådana vallöften är falsk marknadsföring!

Inga kommentarer: