torsdag, juni 03, 2010

Ett ord i rättan tid!

I ett väldigt bra debattinlägg i SvD synliggör företrädare för vårdföretagen den märkliga och ej verklighetsförankrade kritik företrädare för de röd-gröna återkommande framför mot Vårdvalsreformen och LOV genomförandet i kommunerna. De röd-gröna odlar myten att den sk etableringsfriheten är en styggelse och ska bort. Vårdföretagen visar med tydlighet att det inte är där problemen finns.
Inom säkrade kostnadsramar är etableringsfriheten nyckeln till möjligheten för medborgare att välja exempelvis vårdgivare och för nya aktörer att försöka etablera sig och konkurrera med andra. Utan etableringsfriheten är vi tillbaka i den politiserade och nyckfulla hantering som bl a utgivande av vårdavtal har inneburit tidigare. Dessutom är den själva nyckeln till utvecklingen av en ny hälsosam företagssektor, något vi behöver för jobb och välfärd i Sverige!

Läs gärna Anders W Jonssons kommentar också!

Inga kommentarer: