lördag, juni 05, 2010

Hälsocentraler i Oskarshamn

De senaste dagarna har det startats en debatt i Oskarshamn kring Hälsocentralerna. Det var verksamhetscheferna på de tre offentligt drivna verksamheterna som i ett öppet brev föreslog att man skulle slå samman dem till en för att man skulle få nya lokaler.
Till detta har jag bara några saker att säga:
1) Beroende på Socialdemokraternas och den rödgröna majoritetens misskötsel av frågan - dvs inte åtgärdat lokalerna i tid så förstår jag att verksamhetscheferna har tröttnat. Kristinebergs vårdcentral är utdömd av arbetsmiljöinspektionen. Det är bedrövligt att man så fatalt kan missköta en fråga.
2) Förslaget om en hälsocentral är en produktionsorientering inte en patientorientering av verksamheten.
3) Landstingets erfarenhet av en stor vårdcentral på en ort är inte goda - över tid är det ingen bra lösning.
4) För mig som Centerpartist är patienternas valmöjlighet helt avgörande och med en vårdcentral i Oskarshamn tar man bort den helt!
5) Jag önskar och arbetar för att vi utöver de offentliga vårdcentralerna ska få någon privat aktör att etablera sig i Oskarshamn inom vårdvalet - Oskarshamn skulle må bra av den breddningen av utbudet!

Till sist - de ledande socialdemokrater som nu uttalar sig i denna fråga i Nyhetern och Oskarshamnstidningen borde vara betydligt ödmjukare - det är deras oförmåga som gör att debatten om vårdcentralerna nu drivs fram! Samla nu ihop er och få något gjort i Oskarhamn istället!!

Inga kommentarer: