onsdag, juni 23, 2010

Hemligt landsting

Idag publicerar Östran en viktig och intressant artikel om det som uppfattas som en hemlighållen rapport från externa granskare i landstinget. Det är allvarligt och inte bra. Landstinget har som ett av sina värdeord att det ska vara öppet och transparent. Men processen kring denna rapport signalerar något helt annat. Dock kan man säga att det tyvärr ligger lite i linje med det jag fick kritisera igår, när landstinget genom pressmeddelande skönmålar landstingets verksamhet istället för att ta brister och utmaningar i psykiatrin på allvar och också synliggöra dem.

Politiken gav förra året ett uppdrag att det ska göras en översyn av de administrativa processerna och de centrala staberna i syfte att effektivisera och bli än mer kostnadseffektiv. I det arbetet har den rapport skapats som Östran skriver om. Rapporten har jag inte sett, eller hört talas om, men är de Östran beskriver rimligt korrekt så visar det ju att det finna en del att göra - minst sagt. En del av de synpunkter som kommer fram är sådant som vi från oppositionen tidigare lyft, t.ex frågan om underskottsbudgeteringen av sjukhusen, vilket jag är övertygad om är demotiverande i verksamheten. Det är inte bra för en verksamhet att inte ens ha chansen att klara sin budget.

För att återställa en del av det skamfilade ryktet som LT fått i dagarna är det viktigt att nu vara än mer öppen och inte ägna sig åt att ens kunna uppfattas som att man osynliggör eller döljer olika informationer och fakta. Anders Henriksson har här ett särskilt ansvar för att stå upp för öppenheten, även när det inte är enbart bra nyheter!

1 kommentar:

Anonym sa...

skäll inte i farstun utan inne i landstingshuset. är du positiv till att prästen skalll vara ett
behandlingsalternativ vid en ny majoritet det känns väl så obehagligt som den healing som nämnts, finns det någon som sprider galenskapen på fullmäktigemöten eller är resurserna så bottenskrapade hos en del partier