onsdag, juni 09, 2010

Primärvård i centrum

Igår hade jag förmånen att få delta i Allmän medicinskt forum. Det samlar allmänläkarna i södra länsdelen. Temat primärvården i framtiden och delar i detta var funderingar kring primärvårdens innehåll, resurser och utveckling inom vårdvalets format de kommande åren.

Allmänläkarna är de som ska stå för den stora kontinuiteten i vården, vara patienterna hjälp när man behöver vård på andra håll i hälso-sjukvårdens labyrint. De har den stora utmaningen att kunna mycket om alla de medicinska problem vi som medborgare kan drabbas av eller tror att vi drabbats av.

Min syn är att primärvården med allmänläkarna som basen för denna verksamhet får positiva möjligheter av vårdvalet. Det kommer ge fler aktörer som driver på för utveckling och resurser till primärvården och det kommer bidra till att olika tänk kring primärvård kan prövas och jämföras både i vårt län och mellan verksamheter i olika län.

Jag är övertygad om att möjligheten till etablering i primärvården också kommer skapa positiva möjligheter. I de samtal vi hade igår upplevde jag ett väldigt starkt stöd för detta synsätt även om det också finns oro för vart utvecklingen kommer gå.

Det som väckte mest diskussion av det jag sa var att jag tror att i framtiden kommer teamarbete med arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper med olika professionellt ansvar att vara viktigt. Denna tes är kanske inte det mest uppskattade jag sagt... men utifrån de erfarenheter jag menar att utvecklingen i folktandvården har givit så är detta en fråga att pröva och reflektera kring. Men ska den bli verklighet måste doktorer och andra vårdgivande yrkesgrupper se möjligheten. Det kommer uppenbarligen ta ett tag;) om jag får tro gårdagens samtal.

Men sammantaget är min tes att primärvården måste stärkas och få resurser att klara sitt breda uppdrag. Men ska vi klara det krävs det många aktörer i samhällsdiskussionen som står upp för det.

Inga kommentarer: