torsdag, juni 10, 2010

Undersökningar och trender - eller vad ska man tro?

Idag har SCB presenterat sin stora partisympatiundersökning vilket framgår bl a i Dn och SvD och låt det vara sagt först- Det var inte kul!
Men det är värt att notera att den är gjord i huvudsak innan den vändning som andra opinionsinstitut rapporterat om den senaste tiden, så var i trendens vågor den studie står är svårt att säga.

Men om man tar den på lite allvar så är det ju så att vi som centerpartister har än en gång fått beskrivit vilken utmaning vi har. Vi måste visa för väljarna att vi är den gröna och företagssamma rösten i alliansen. Men vi måste också bredda vårt tilltal och kanske framförallt skapa en mobilisering eftersom man i undersökningen kan se att vi är ett av de partier som just nu har lägst mobilisering och intresse av att delta i valet. Det är vår utmaning.

Men när man läser andras kommentarer undrar man vilka glasögon som använts. Bland annat på landstingsmajoritetens blogg kommenteras undersökningen som en stor framgång av s- politiske sekreterare. Det måste krävts stor självförnekelse för att skriva detta, med tanke på att S i länet enligt Barometern har tappat stort jämfört med 2006. Tar man det bredare perspektivet för landet så är det ju så att S om SCB får rätt går mot ett katastrofval, där man kanske vinner makten, men förlorar partiet till andra. I storstäderna pågår ju en revolution när det gäller väljer sympatierna och socialdemokraterna är hälften så stort som M i Stockholms län.

Förvisso är det så att vi som C har en del att arbeta med, men det finns det fler (s)om har!

Läs gärna Magnus Andersson blogg också!

Inga kommentarer: