tisdag, juni 22, 2010

Varför dölja en problematisk verklighet inom psykiatrin?

Idag presenterar Socialstyrelsen en första öppen jämförelse av den psykiatriska vården i landet och de olika landstingen. Rapporten visar på¨många problem och brister i den psykiatriska vården, såsom att den som är eller har varit psykiskt sjuk har betydligt högre dödlighet i andra sjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke. Eller man att man inte får korrekt behandling för sin diabetes. Rapporten redovisas bl a i SvT och SvD

Kalmar läns resultat är oerhört blandade och på vissa områden bra och på vissa områden rent dåliga, såsom att man inte sköter diagnossättning och diagnosregistrering - sämst i landet i slutenvården. Jag skulle kunna göra en lång lista utifrån socialstyrelsens rapport som är tydliga och starka förbättringsområden, den skulle innehålla bl a:
- säkerställ att den som har en psykisk sjukdom får korrekt somatisk vård
- låg tillgång till psykiatriker
- hur hantera det faktum att Kalmar län på ett antal områden har relativt hög återinskrivning i slutenvård efter behandling
- självmords utvecklingen bland män
- varför har Kalmar län längre vårdtider för ett antal diagnoser

Detta röjer att Socialstyrelsens rapport synliggör att den psykiatriska vården i länet och landet är i fortsatt stort behov av utveckling och förbättringsarbete. Precis som tidigare granskningar inom vårt län visat.

Men jag måste erkänna att jag blir ...... när jag läser Landstinget i Kalmar läns pressmeddelande kring rapporten. Det är propagandistiskt och den som läser detta pressmeddelande får intrycket att allt är frid och fröjd. Man lyfte fram det enda område där Kalmar län är bäst - att följa de nationella riktlinjerna för behandling av depression och erbjuda KBT behandling. Det är bra! Men det är en - EN - begränsad del av jämförelsematerialet. När man dessutom vet att vi under förra året inte kunde ge KBT behandling till alla dem som har rätt till det inom rehabiliteringsgarantin, eller när landstinget förbereder sig för att klara riktlinjerna för schizofreni kommit fram till att vi har nästan ingen KBT behandling som stöd för behandling av denna diagnos, blir valet av innehåll i pressmeddelandet med förlov sagt problematiskt!

Jag tycker att man ska alltid lyfta fram det som är bra i en verksamhet, men man ska samtidigt vara genomskinlig om resultaten i sin helhet, i det här fallet kan man inte såsom det görs i pressmeddelandet påstå att landstinget tillhör de bästa i landet. Det ger inte rapporten NÅGON täckning för. Det är enbart propagandistiskt! Det är dessutom att försöka dölja verkligheten!  Ett av ledorden för landstingets verksamhet är öppenhet och därmed sammanhängande transparens - det uppfyller man inte idag!


Pressmeddelandet försöker dölja en verklighet, det är beklagligt, det finns ett stort behov av fortsatt utvecklingsarbete på många områden!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Den som har arbetat inom psykiatrin kan lätt bli lite sur idag. Patienter som inte sköter medicinering, storrökare, droganvändare, övriga misskötta sjukdomar, vilka egentligen skulle behöva bo i en institution på heltid är svåra att behandla även av en empatisk proffs. Många av mina patienter hade missat tider, behandling, operationer ...Skulden läggs alltid till vården - inte ens en smula på eget ansvar. Visst bör vården förbättras men det kan bara ske i samförstånd och samarbete med de som skall få del av vården.
En pensionerad kurator

Anonym sa...

Jag är själv drabbad av vårdcentralens ovillja att hjälpa mig för min förmodade sköldkörtelproblematik - för att jag går vid psykiatrin. De menar, trots att blodtester visar på både förhöjda och för låga ämnen av sköldkörtelhormoner, att allt är psykiatriskt eller att jag har dålig kondition. Fy fan!

Christer Jonsson sa...

Jag tycker inte man som enskild ska känna sig träffad utan kritiken som finns i Socialstyrelsens rapport utan det är ju en brist för helheten.