fredag, juni 18, 2010

Succe för tåg!

Tåget har utvecklats bättre än någon tänkt sig framgår det av statistik från Trafikverket som Ekot presenterar idag. Tågresandet har ökat med 56% sedan 1997. Det är en fantastiskt utveckling som röjer en stor förändring i människors vardagsliv. För bakom detta ligger utvecklingen av att vi pendlar allt längre sträckor till och från våra arbeten, men vi gör det mer och mer med tåg. Det är bra för ekonomin och det är bra för klimatet. Rörligheten skapar tillväxt, skapar utveckling på orter som har svag arbetsmarknad men god boendemiljö och det förstärker utvecklingen att transportsektorn inte längre ökar utan nu minskar sina klimatpåverkande utsläpp.

Men det är också en signal till oss som ansvarig politiker - vi behöver ta vara på denna efterfrågan på tågresor  och förstärka den ytterligare. Därför är en satsning på pendeltågstrafik från Kalmar till Växjö/Alvest ett viktigt steg. Liksom satsningen på Tjustbanan med nya tågset eller vidareutveckling av länets trafik på Stångådalsbanan.

Tåget har framtiden för sig - nu behöver vi som har besluten vårda möjligheterna!

Inga kommentarer: