måndag, juni 14, 2010

Östran drömmer

Med utgångspunkt i en av verkligheten redan bevisad förlegad opinionsmätning försöker ledaren i Östra Småland att skapa bilden av att nu är Centerpartiet i Kalmar län och särskilt Roland Åkesson i Mönsterås illa ute.... Jag förstår att man drömmer detta, men tala om att se grandet i grannens öga men inte bjälken i det egna....

Centerpartiets och Roland Åkesson ledning av Mönsterås är historisk, det är sant, men det har också lett till en god utveckling av kommunen, en kommun där decentralisering och småskalighet är ledord och där medborgarna i olika undersökningar är nöjda. Men nu handlar inte Östrans ledare om detta egentligen utan om annat - förskjuta perspektiv från de egna frågorna och bekymren.

Det är märkligt att Östrans ledare inte ägnar mer tid att  fundera kring varför S i länet i SCB ligger under valresultatet, eller det faktum att Alliansens och då särskilt moderaternas framgångar i storstäderna sakta men säkert sprider sig till de mindre residensstäderna. Ur mitt perspektiv skulle egentligen Östrans resonemang kunnat handla om Kalmar lika gärna, där S med vänster stöd styrt länge och skapat bland de högsta skatterna utan att leverera resultat som är bättre än jämförbara städer såsom Växjö och Halmstad. Eller som min partikollega i Kalmar brukar visa att det är mycket dyrare för en barnfamilj att bo i Kalmar än i exempelvis Väsxjö. Men det är oron för att dessa frågor ska få fäste och leda till väljarras för S som man försöker skapa en bild av något annat. Detta valet kan bli historiskt - en Alliansregering väljs om och ytterligare kommuner i Kalmar län byter till Alliansmajoritet - men det är väl en möjlig verklighet som östrans ledare kommer förneka fram till valdagen!

Inga kommentarer: